12.22.2014

Bonenkai2014 
Tetsuya Hirano,Ryo Kase,Momo-chan,Kohatsu,Akino Tagami,Kenta Inamasu,Ruiko Tamura,Kenji Honzawa,Yusuke Kaida,Yuzo(missing)