4.18.2015

Shota Sometani,Takuma Watanabe,Anzu Suhara,Makino Takashi,
Shohei Yoshida,Hiroki Chiba,Yusuke Kaida
at Tokyo Metropolitan Theatre rehearsal room